Alle barn har rett til liv og helse, uansett hvor de er født. Fem millioner barn dør hvert år før femårsdagen, og halvparten av disse dør allerede innen noen dager eller uker. De største årsakene til barnedødelighet er diare, malaria, lungebetennelse, tidlig fødsel og fødselskomplikasjoner. 

Mødre og fedre blir frarøvet det kjæreste de har av sykdommer som kan forbygges eller behandles med enkle og billige midler. Du og ditt nettverk kan kjempe sammen med oss for barns rett til liv!

Start din egen innsamling for å sikre barns rett til liv!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close