BI Studentaksjonen

I år har BI Studentaksjonen valgt å samle inn penger til å bygge skole i Nicaragua. Nicaragua har 5,8 millioner innbyggere og er et av de landene med høyest inntektsforskjeller i verden. 52 prosent av befolkningen lever i fattigdom.

Skoleprosjektet BI Studentaksjonen støtter ligger i landsbyen Apavonta. Her er infrastrukturen svært mangelfull og regionen er karakterisert som den mest underutviklede i landet. De fleste landsbyene i regionen er kun mulig å nå med båt og området er svært utsatt for orkaner og naturkatastrofer.

BI Studentaksjonen har som mål å finansiere byggingen av en ny skole som vil gi barna i Apavonta tilgang til førskole og grunnskole (1.-6. klasse). Skolen bygges med tak og vinduer som kan motstå tropiske stormer og orkaner, latriner, et system for å samle regnvann og filter for å sikre trygt og rent drikkevann. Skolen vil innredes med stoler og pulter til elever og lærere, undervisningstavle og annet skolemateriell. Barna får også undervisning i sikkerhet, ernæring og hygiene og dette gir barna kunnskaper til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Barn formidler det de lærer til sine familier og skoleprosjektet har derfor en avgjørende betydning for utvikling av lokalsamfunnet i helhet.

Takk for at du blir med i kampen for barns rett til utdanning og bidrar til å gi barn i Nicaragua en lysere framtid! Les mer på http://studentaksjonen.no.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close