This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Start en egen innsamling

Her kan du, din vennegjeng, bedrift eller skoleklasse starte en egen innsamling for de mest sårbare barna. Velg hjertesak og del med venner, familie og kolleger. Sammen skal vi sørge for at barn overlever lærer og er trygge. Tusen takk!

Innsamling på 1-2-3

1. Velg en hjertesak og gi innsamlingen et navn

2. Del innsamlingen med venner, familie og kolleger

3. Send en takk til alle som har bidratt til å nå målet

Velg en hjertesak

Barn i verden

Les mer

Barn i Norge

Les mer

Barn på flukt

Les mer

Barn i katastrofer

Les mer

Inspirerende innsamlinger

Redd Barnas arbeid

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna jobber i over 120 land, også i Norge! Redd Barna jobber langsiktig for å forandre barns liv. Vi har ikke tro på midlertidige løsninger som gir kortvarige resultater. Derfor jobber vi for å skape varige endringer på en bærekraftig måte. Fordi vi er tilstede i 122 land, er vi alltid klare når krig og katastrofer rammer barn. Våre katastrofeteam klarer å være på plass i løpet av 72 timer for å redde barns liv og vi blir værende så lenge barna trenger oss.