This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Barn i Norge

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – også i Norge!

Støtt en innsamling

Redd Barnas arbeid i Norge

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – også i Norge! Redd Barna har flere prosjekter i Norge, der vi jobber innenfor tre hovedsatsningsområder: Inkludering og utenforskap, beskyttelse av barn og barns rettigheter. De tre hovedområdene inneholder blant annet: Bistand til lavinntektsfamilier, støtte til de som opplever digital utenforskap, arbeid mot vold og overgrep, bistå barn på flukt og Inkludering og gode levekår for alle barn i Norge.