This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Barn i verden

Når du velger å støtte Redd Barna blir du med oss i kampen for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Både her i Norge og i resten av verden. Sammen får vi ting gjort. Og vi gir oss ikke før verden er et trygt sted for alle barn.

Støtt en innsamling

Barn i verden

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna jobber i 122 land over hele verden. Ved å støtte vårt arbeid for barn i verden gir du de som trenger det aller mest utdanning, beskyttelse og helsehjelp.