This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Barn på flukt

Krig, naturkatastrofer, fattigdom og sult driver barn og deres familier på flukt. Det er 80 millioner mennesker på flukt i verden i dag, halvparten av dem er barn. Støtt barn på flukt i dag!

Støtt en innsamling

Barn på flukt

Krig, naturkatastrofer, fattigdom og sult driver barn og deres familier på flukt. Noen ganger til nærmeste landsby, andre ganger til et annet kontinent. Det er 80 millioner mennesker er på flukt i verden i dag, halvparten av dem er barn. De siste årene har mange flyktninger kommet til Europa fra land i Midt-Østen, Afrika og Asia. Flere har satset liv og helse for en bedre og tryggere framtid.