To år med brutal krig har ført Jemen til randen av en sultkatastrofe. Havner og flyplasser ligger i ruiner, noe som har ført til mangel på mat, medisiner og livsnødvendig utstyr. Mer enn to millioner barn er underernærte og flere tusen har dødd av sykdommer som enkelt kan behandles. Redd Barna er tilstede. Vi redder liv og hjelper barn med å bearbeide sine opplevelser.

Men vi trenger din støtte for å hjelpe enda flere.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close