Vi i Redd Barna arbeider både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har vi over 100 000 støttespillere og flere tusen frivillige som deltar i vårt arbeid for barns rettigheter over hele landet. Samtidig er vi en del av den største bevegelsen for barns rettigheter i verden.

Redd Barna hjelper der nøden er størst og vi kjemper for at alle barn skal få innfridd sine rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. Vi har særlig fokus på barn som ofte faller utenfor. Jenter, barn fra minoritetsgrupper, barn i krigs- og konfliktområder og barn med funksjonshemninger.

Start din egen innsamling for å hjelpe oss med å hjelpe enda flere barn!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close