Etter mange år med brutal krig har barna i Syria blitt utsatt for ekstreme lidelser. Som alltid er det barna som må betale for de voksnes krig. Dødstallene stiger for hver dag som går. Flyktningleirene er overfylte, og de som allerede bor der lever under umenneskelige forhold.

Hjelp oss med å hjelpe syriske barn, start din egen innsamling nå!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close