Arabiskstudenter UiB
Arabiskstudenter UiB bergen Hjelp syriske barn

Arabiskstudenter UiB

Arabisktudenter ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) gikk i mars 2012 sammen for å samle inn penger til å hjelpe og støtte syriske flyktningbarn som pga urolighetene i hjemlandet har måttet flykte til nabolandene sammen med familien eller alene.Gjennom Redd Barna visste vi at pengene ville gjøre en stor forskjell for disse barna som trengte mye hjelp både materielt og mentalt sett. Situasjonen har blitt mye verre enn man kunne frykte -og syriske barn trenger HJELP! Arabiskstudenter og lærer Pernille Myrvold (UiB) arrangerte 27.mars SOLIDARISK LUNSJ FOR SYRISKE FLYKTNINGBARN både på universitetet og blant ansatte i Bergen kommune Fagavdeling barnehage og skole". Takk til alle som kom og ga sitt bidrag! Totalt fikk vi inn kr 7432,00. Dette beløpet ble samlet inn via Redd Barnas bøsser, og kunne av praktiske grunner ikke settes inn på den elektroniske innsamlingen vår: beløp synes ikke på rulleteksten, men ble overført direkte til Redd Barna. Solidarisk lunsj + innsamlinger på nettet har gitt følgende sum til dette viktige arbeidet: Per 23.april 2012: totalt 12.732 kroner til det øremerkede formålet!!! Per januar 2013: 23.327 kroner, vi nådde ikke helt målet vi hadde satt oss med 25.000 for 2012, MEN det var ikke så langt fra! Per 22.april 2013: (solidarisk lunsj) + 17895 (innsamling her på nettet) = kr 25 327; I dag 22.april heves innsamlingsmålet til kr 50 000; Og dette målet kan alle være med å gjøre sitt til at vi når! Vi er allerede halvveis <3 Per 31.12.2013 hadde vi klart å samle inn kr 7432,00 på solidarisk lunsj + kr 30.310 via denne nettinnsamlingen, det blir totalt 37.742. FLOTT! Men behovet for hjelp er der, antall ofre for krigen øker hver dag, antall flyktninger som må forlate ALT, bare øker. Så vi fortsetter å stile mot målet på 50.000 kr! 2014 og nye muligheter! 2015: vi har totalt sett klart 50.000 om vi regner med arrangementet Solidarisk Lunsj på UiB i mars 2012, men det hadde vært godt å se 50 000 på skjermen her også. Vi fortsetter å samle inn til arbeid for syriske flyktningbarn! Takk til alle som har gitt i løpet av 2014 :)

Innsamlet beløp:
Mål: 50 000 kr
Periode:
26.03.2012 31.12.2015

Aktivitet

Donasjoner:

Siste donasjoner

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Arabiskstudenter UiB
Arabiskstudenter UiB
{{don.MessageAnswer}}
Der er ingen som har donert til denne innsamlingen ennå.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close