Under naturkatastrofer er barna de mest sårbare og livet til over 4 millioner barn på Filippinene kan komme i fare om de ikke får rask nødhjelp. De mangler alt, rent drikkevann, mat og husly. I kaoset er mange barn kommet vekk fra familien sin og trenger ekstra beskyttelse.

Redd Barna er til stede med nødhjelp i de mest utsatte områdene; Tacloban, Bohol and Iloilo City og Cebu. Men behovet er enormt og vi trenger din støtte!

Start din egen innsamling for å hjelpe katastrofeofrene på Filippinene.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close